Foto fra flommen pinsen 2011.

               E 6 gjennom Fåvang                E 6 gjennom Fåvang
                E 6 gjennom Fåvang                E 6 gjennom Fåvang                E 6 gjennom Fåvang