Vårt restaurantlokale er et hyggelig intimt lokale med peis hvor
vi kan dekke for inntil 60 personer.

Vi leier det også ut gratis som møtelokale.